UNESCO, организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура го додаде белгиското пиво на листата од нематеријални културни наследства во светот. Историјата на производството на пиво кое што го има скоро во секој град, дури и во секое село во Белгија е добро позната насекаде и ова претставува верификација на пивската култура во оваа [...]